Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Voor u en onze veiligheid

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Almere gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels:

 1. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 2. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften.
 3. Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken/verblijven is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar (indien een persoon uit het gezelschap jonger is dan 18 jaar kunt u vooraf contact opnemen met onze receptie voor de voorwaarden en mogelijkheden).
 4. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 5. Van der Valk Hotel Almere is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 6. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor Van der Valk Hotel Almere werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 7. Alle aanwijzingen van medewerkers van Van der Valk Hotel Almere, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 8. Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van Hotel Almere.

Het is verboden om:

 1. Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 2. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Almere kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
 3. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas)
 4. Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 5. De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 6. Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 aan u doorbelasten.
 7. Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 8. Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 9. De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk hotel Almere.